Főoldal
Hírek
2015. június 10.

A szabadtéri rendezvények tűzvédelméről A nyár, mint minden évben, idén is elérkezik. Vas megyében is elkezdődött a szabadtéri rendezvények szervezésének, lebonyolításának időszaka. Az érdeklődők számos szabadtéri programból válogathatnak, élvezhetik a kék ég alatt a jobbnál jobb rendezvényeket. Sok ember gyűlik ilyenkor össze egy viszonylag „kisebb” helyen és ezért a programok szervezőinek különösen oda kell figyelni a rendezvényen résztvevők, látogatók biztonságára. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 207-218. § szabályozza a szabadtéri rendezvények tűzvédelmi követelményeit. Szabadtéri rendezvény az 1000 főt vagy az 5000 m2 területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket. Ezen belül zenés, táncos rendezvénynek minősülnek azok a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvények, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell kialakítani oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni. A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén biztosítani kell a menekülési útvonalak megvilágítását (nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható), illetve a menekülés irányát világító biztonsági jelekkel kell jelölni, melynek mérete nem lehet kisebb, mint 1200x600 mm. A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen. A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen. A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani. A szabadtéri rendezvény alatt legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 fő; amennyiben jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, minden megkezdett 100 fő résztvevőre 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel. Ha a szabadtéri rendezvény területén legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítő található, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén. Amennyiben ekkora kivetítővel nem rendelkeznek, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni a tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével. A hangosítást úgy kell megoldani, hogy a rendezvényen résztvevők számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt. A szabadtéri rendezvényeken az alábbi tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani: • a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű; • az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű; • a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket. A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén – a padok kivételével – csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. A jogszabály szabályozza a menekülésre tervezett útvonalak hosszát, a lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélességét is az ülőhelyek esetében. A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket – a zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak (Szombathelyi-, Körmendi-, Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség) eljuttatni. A rendezvény szervezőjének gondoskodnia kell a rendezvény megkezdése előtt és annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani. Kiemelt (10 000 főt, vagy a 20 000 m2-nél nagyobb területet meghaladó) szabadtéri zenés, táncos rendezvény esetén a jogszabály a fentieken túl további szabályokat is meghatároz. Abban az esetben, ha a rendezvény a vonatkozó tűzvédelmi szabályoknak, biztonsági előírásoknak nem felel meg, a katasztrófavédelem tűzvédelmi bírságot szabhat ki, illetve intézkedhet a rendezvény megtiltására. Mindemellett, ha egy hatósági ellenőrzés során nyer bizonyítást, hogy a rendezvény releváns adatai eltérnek a bejelentett tervektől (jelentős létszámtúllépés az engedélyezettől,), az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik, azonnali hatállyal felfüggeszti annak folytatását. A tűzvédelmi szabályok betartása közös érdekünk, ezért a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri a rendezvények résztvevőit, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a szervezők utasításait, és figyeljenek a hangosbemondókban elhangzottakra!

2015. június 10.

2015. április 24.

Az elektromos eredetű lakástüzek megelőzéséért Magyarországon a kárstatisztikákban az elektromos eredetű lakástüzek szerepelnek a lakástüzek okai között második helyen. Ezek a lakástüzek egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek. A megelőzés, a körültekintő magatartás és a folyamatos karbantartás ezekben az esetekben is kulcsfontosságú. Az újszerű technológiák, számítógépek megjelenésével az áramforrásokat folyamatosan, sokszor megszakítás nélkül használjuk, emiatt az elektromos tüzek száma is megnövekedhet. Az elektromos tüzek általában két módon keletkezhetnek: vagy az elektromos áram által működtetett berendezés hibásodik meg, ilyenkor a hiba folytán a villamos berendezés belsejében hőképződés indul, mely a tüzet okozza, vagy pedig a villamos hálózat hibája folyamán alakul ki tűz. A rendszeres karbantartáson túl a Vas Megyei Területi Tűzmegelőzési Bizottság a következőket tanácsolja az elektromos tüzek megelőzése, az otthonok védelme érdekében: • Túlmelegedés, rendellenes működés, furcsa égésre utaló szag esetén azonnal válasszuk le a hálózatról, húzzuk ki a konnektorból! • A kismegszakítókat, biztosítókat csak szakemberrel cseréltessünk, javíttassunk! • Használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizzük az elektromos berendezéseinket, a csatlakozókat és a vezetékeket, nézzük meg, hogy nincsenek-e eltörve, megrepedve! • Ne terheljük túl a hosszabbítókat, elosztókat! Lehetőleg földelt eszközöket használjunk! • Az elektromos fűtőkészüléket soha ne takarjunk le, ne tegyük közel bútorainkhoz, éghető anyagból készült tárgyainkhoz! • Ne érintsük meg vizes kézzel, és ne használjuk nedves környezetben az elektromos berendezéseket! • Ha hosszabb időre elutazunk, ne hagyjuk áram alatt, konnektorba dugva az elektromos berendezéseket (TV-t, hűtőt, számítógépet, stb.), mivel ezek még kikapcsolt, készenléti állapotban is fogyasztóként üzemelnek! Esetleges meghibásodásuk tüzet okozhat!

2015. április 23.

Megrendüléssel tudatjuk a Vas megyei Tűzoltó társadalommal, hogy Horváth Zoltán az Egyházasrádóci Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka elhunyt. Örök nyugalomba helyezése 2015. április 28.-án kedden 14:30 órakor lesz az Egyházasrádóci temetőben. Őszinte részvétünk a családnak.

2014. június 20.

A Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Vas megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetséggel együttműködve nyári Ifjúsági tábort szervez 2014 július 14-18 között a festői szépségű Velem -Novákfalván. Részletes információk a mellékletekben.

2014. május 25.

2014. május 31.-én rendezi a Vas megyei Tűzoltó Szövetség a Hagyományos , CTIF és Gépjárműfecskendő szerelés versenyt ifjúsági leány, fiú, felnőtt női, férfi és szenior kategóriákban. A verseny helyszíne: Szombathely Petőfi Telep, Katasztrófavédelmi Gyakorlópálya.

2014. április 25.

2014. május 03.-án tartja a Vas megyei tűzoltó társadalom hagyományos Flórián napi Tűzoltó Napját. A rendezvény színhelye Szombathely, Petőfi telep gyakorlópálya. Programok a mellékelt plakáton.

2014. április 2.

Tisztelt Egyesületek! Megjelent az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt, 2014. évi támogatási pályázata. Letölthető adatlapok a "Kapcsolódó fájlok" menüpont alatt megtalálhatók.

2014. március 24.

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei katasztrófavédelmi szóvivő H-9700 Szombathely, Ady Endre tér 1. Telefon: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 e-mail: vas.mki@katved.gov.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY A szabadtéri tűzgyújtás szabályai A jó idő beköszöntével az emberek közelebb kerülnek a természethez, kirándulnak a parkokban, túrákat szerveznek az erdőkben és megkezdik a tavaszi kerti munkákat. A kirándulóidőben megszaporodik a szabadtéri tűzesetek száma is. A mezőgazdasági területek rendbetételéhez sokan választják azt a lehetőséget, hogy elégetik a tél során felhalmozódott kerti hulladékot, meggyújtják az egybefüggő száraz, gazos területeket. A kerti, mezőgazdasági- és növényi hulladékok belterületi égetését jogszabály szigorúan tiltja, de módot ad az önkormányzatoknak a helyi szabályozásra. Ez esetben külön önkormányzati rendelet határozza meg, hogy mikor és milyen feltételek mellett lehet égetni a településen. Ilyenkor a tevékenység végzését a megkezdés előtt 24 órával írásban, vagy a 105-ös telefonszámon a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon kell bejelenteni. Az égetéskor az országos tűzvédelmi szabályzatban előírtakat maradéktalanul be kell tartani! Fontos hangsúlyozni, hogy az égetésért a tevékenységet végző a felelős! A tilalom kiterjed a termőföldekre, mezőgazdasági területekre is. A termőföldek és mezőgazdasági területek karbantartásáért a termőföld tulajdonosa és használója felel. Amennyiben egy földterületen azért keletkezett tűz, mert annak megfelelő gondozását elmulasztották, az illetékes hatóság földvédelmi- és tűzvédelmi bírságot szab ki! A szabad levegőn kirándulók sokszor hagyják figyelmen kívül az erdőkben, parkokban kihelyezett felhívó táblákat, amelyek a tűzgyújtás, tűzrakás tiltására vonatkoznak. Erdőterületeken a tűzgyújtáshoz az erdőgazdálkodó írásos engedélye szükséges! Ez alól kivételt képeznek a kijelölt tűzrakóhelyek, valamint a vágástéri hulladékok égetése. Az erdőben kirándulók csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet, de ilyenkor is fontos odafigyelni, hogy a tűzrakóhely környéke meg legyen tisztítva a levelektől, faágaktól, a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, és amint feltámad a szél, el kell oltani. Tűzgyújtási tilalom esetén, aki tüzet okoz, az felelősséggel tartozik az okozott kár megtérítéséért, valamint tűzvédelmi bírsággal sújtható! A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, grillsütő használata a tűzgyújtási tilalom idején sem tiltott, viszont fokozottan ügyelni kell az általános égetési szabályok betartására! Az érvényben levő tűzgyújtási tilalomról mindig aktuális információt találnak a katasztrófavédelem honlapján. A szabadtéri tüzek kialakulását a legtöbb esetben az emberi hanyagság, gondatlanság eredményezi. Nem csak a jogszabályok megszegésével és a szándékos égetéssel idézhetünk elő tüzet, hanem egy apró figyelmetlenség is tragédiához vezethet. Egy rossz helyen eldobott gyufa, egy el nem oltott cigarettacsikk rengeteg kárt okozhat a természetben, de hasonlóan veszélyes lehet az is, ha a hulladékokat nem a kijelölt helyre dobjuk el. Míg egy elhajított, napon hagyott üveg tűz kialakulásához vezethet, egy hajtógázas festékes, spray-s palack is felrobbanhat a nyári hőségben! Erdő- és tarlótüzek alakulhatnak ki több hektár területen, és okozhatnak maradandó károkat az anyagi és a természeti értékekben. A tavaszi-nyári időszakban a katasztrófavédelem területi és helyi szervei a társhatóságokkal közösen folyamatosan ellenőrzik a szabadtéri égetésekkel kapcsolatos szabályok betartását. Amennyiben a tűzvédelmi előírások megszegése tüzet, illetve robbanásveszélyt idéz elő a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező. Összege 100.000 Ft-tól 3.000.000 Ft-ig terjedhet. Azt a földtulajdonost, használót pedig, aki termőföld-hasznosítási vagy mellékhasznosítási kötelezettségét elmulasztja, és emiatt a tűz keletkezik, 60.000 - 200.000 Ft bírsággal kell sújtani. A Vas Megyei Tűzmegelőzési Bizottság felhívja a lakosság figyelmét, hogy az égetéssel kapcsolatban a jogszabályi előírásokat minden esetben tartsák be, folyamatosan figyeljék, van-e érvényben az adott területen tűzgyújtási tilalom, és felelősségteljesen, kellő gondossággal járjanak el, tartsák szem előtt, hogy égő terméket a természetben eldobni, és tüzet felügyelet nélkül hagyni tilos! Szombathely, 2014. március 13. Tisztelettel: Balogh Nikoletta s.k. tűzoltó zászlós megyei katasztrófavédelmi szóvivő

• Legfrissebb fotó •

• Legfrissebb videó •