Főoldal
Hírek
2017. február 18.

Meghívó! A Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség elnöksége tisztelettel meghívja évértékelő és költségvetés elfogadó Küldött Közgyűlésére. Ideje: 2017. március 04. ( szombat) 10.00 óra Helye: Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság I. em. Oktató terem (9700 Szombathely, Ady tér 1.) Napirendek: 1. Beszámoló a Szövetség 2016. évi tevékenységéről o Előterjesztő: Kovács András 2. Pénzügyi beszámoló a 2016. évi gazdálkodásról o Előterjesztő: Kovács András 3. Közhasznúsági jelentés a 2016. évről o Előterjesztő: Bozzai Lajos 4. Felügyelő Bizottság beszámolója o Előterjesztő: Szabó Béla 5. 2017. évi Költségvetés elfogadása o Előterjesztő: Kovács András 6. 2017. évi Munkaterv elfogadása Előterjesztő: Bozzai Lajos 7. Egyebek

2017. február 16.

Pintér Sándor belügyminiszter 2017. február 16. napjával Dr Bognár Balázs tűzoltó ezredes urat nevezte ki a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójává. Munkájához sok sikert kívánunk.

2016. október 17.

Tisztelt Tagegyesületek! A mellékelt adatlapon kérem a 2017. évi szolgálati érem igény elküldeni e-mail címemre.

2016. július 2.

2016. július 02-03.-án Szombathely ad otthont a VIII. Országos Ifjúsági Tűzoltó Versenynek.

2016. május 23.

Tűzoltó Majális a Sportligetben! Minden tűzoltó egyesületet, gyermekeket, szülőket vár a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Vas Megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség. Ugrálóvár a gyermekeknek, tűzoltó autók, kocsifecskendő, élőzene, büfé. Találkozzunk május 28.-án a Sportligetben!

2016. május 21.

A három évvel ezelőtti valós tűzesetre emlékezve, közös gyakorlatot hajtottak végre magyar és szlovén önkéntes tűzoltók azon az erdőszakaszon, ahol az említett tűz több hektáron égett.

2016. március 28.

Megjelent az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2016. évi támogatás kiírása. A dokumentumok a PÁLYÁZATOK alatt megtalálhatók. Minden ÖTE-nak sikeres pályázat írást kívánok.

Magyar-Szlovén határ menti találkozó
2016. március 22.

Magyar-Szlovén tűzoltó találkozónak adott otthont az Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A vas megyei Tűzoltó Szövetség elnöksége a Mura-vidéki (határ menti) tűzoltó egyesületek képviselőivel találkozott. A megbeszélés, -amely folytatása helyi szinten a két ország együttműködési megállapodásában foglaltaknak- kiemelt témája volt, hogyan tudják egymást segíteni a határ két oldalán élő tűzoltók baj esetén. Időpontokat egyeztettünk annak érdekében, hogy a szövetségek és a települések minél tartalmasabb kapcsolatrendszerrel bírjanak, fontos téma volt továbbá az ifjúság felkészítése és annak lehetőségei az önkéntes tűzoltói munkára. Bízom abban, hogy egyre gyümölcsözőbb kapcsolatokat tud építeni a két ország tűzoltó társadalma. Hamarosan egy gyakorlat keretében találkozhatunk ismét szlovén barátainkkal.

2015. június 10.

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai, az erdők tűzvédelme. Az emberek természet iránti vágya a jó idő beköszöntével arra sarkallja őket, hogy minél több időt töltsenek a szabadban. Ilyenkor kirándulnak a parkokban, túrákat szerveznek az erdőkben és megkezdik a tavaszi kerti munkákat. A kirándulóidőben megszaporodnak a szabadtéri tűzesetek száma is. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival: • Főszabály szerint tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik. • Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi, ekkor is csak a rendeletben meghatározott időpontokban és feltételek mellett. • Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését. Az illetékbélyeggel (3000 Ft) ellátott kérelmet az égetést megelőző 10 nappal kell benyújtani az illetékes tűzvédelmi hatóságnak (Szombathelyi, Sárvári, Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség), melyet az 5 munkanapon belül bírál el. Kivétel: amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni. • A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza. • Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után! A szabad levegőn kirándulók sokszor hagyják figyelmen kívül az erdőkben, parkokban kihelyezett felhívó táblákat, amelyek a tűzgyújtás, tűzrakás tiltására vonatkoznak. Erdőterületeken a tűzgyújtáshoz az erdőgazdálkodó írásos engedélye szükséges! Ez alól kivételt képeznek a kijelölt tűzrakóhelyek, valamint a vágástéri hulladékok égetése. Az erdőben kirándulók csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet, az alábbi szabályok betartása mellett: • a tűz meggyújtása előtt a tűzrakóhely környékét meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól annak érdekében, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre; • a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, de a még ki nem hűlt parazsat, hamu sem; • amint feltámad a szél, a tüzet el kell oltani: gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát); • az égetés befejezése után a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy tényleg elaludt, a hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni. Tűzgyújtási tilalom esetén, az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi. Aki tűzgyújtási tilalom esetén tüzet okoz, az felelősséggel tartozik az okozott kár megtérítéséért, valamint tűzvédelmi bírsággal sújtható! A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, grillsütő használata a tűzgyújtási tilalom idején sem tiltott, viszont fokozottan ügyelni kell az általános égetési szabályok betartására! Az érvényben levő tűzgyújtási tilalomról mindig aktuális információt találnak a katasztrófavédelem honlapján, IDE KATTINTVA! A szabadtéri tüzek kialakulását a legtöbb esetben az emberi hanyagság, gondatlanság eredményezi. Nem csak a jogszabályok megszegésével és a szándékos égetéssel idézhetünk elő tüzet, hanem egy apró figyelmetlenség is tragédiához vezethet. Egy rossz helyen eldobott gyufa, egy el nem oltott cigarettacsikk rengeteg kárt okozhat a természetben, de hasonlóan veszélyes lehet az is, ha a hulladékokat nem a kijelölt helyre dobjuk el. Míg egy elhajított, napon hagyott üveg tűz kialakulásához vezethet, egy hajtógázas festékes, spray-s palack is felrobbanhat a nyári hőségben! Erdő- és tarlótüzek alakulhatnak ki több hektár területen, és okozhatnak maradandó károkat az anyagi és a természeti értékekben. A tavaszi-nyári időszakban a katasztrófavédelem területi és helyi szervei a társhatóságokkal közösen folyamatosan ellenőrzik a szabadtéri égetésekkel kapcsolatos szabályok betartását. Amennyiben a tűzvédelmi előírások megszegése tüzet, illetve robbanásveszélyt idéz elő a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező. A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri a lakosságot, hogy fordítsanak fokozott figyelmet a fenti szabályok betartására. Kellő körültekintéssel a szabadtéri tüzek kialakulása megelőzhető!

2015. június 10.

A szabadtéri rendezvények tűzvédelméről A nyár, mint minden évben, idén is elérkezik. Vas megyében is elkezdődött a szabadtéri rendezvények szervezésének, lebonyolításának időszaka. Az érdeklődők számos szabadtéri programból válogathatnak, élvezhetik a kék ég alatt a jobbnál jobb rendezvényeket. Sok ember gyűlik ilyenkor össze egy viszonylag „kisebb” helyen és ezért a programok szervezőinek különösen oda kell figyelni a rendezvényen résztvevők, látogatók biztonságára. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 207-218. § szabályozza a szabadtéri rendezvények tűzvédelmi követelményeit. Szabadtéri rendezvény az 1000 főt vagy az 5000 m2 területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket. Ezen belül zenés, táncos rendezvénynek minősülnek azok a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvények, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell kialakítani oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni. A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén biztosítani kell a menekülési útvonalak megvilágítását (nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható), illetve a menekülés irányát világító biztonsági jelekkel kell jelölni, melynek mérete nem lehet kisebb, mint 1200x600 mm. A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen. A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen. A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani. A szabadtéri rendezvény alatt legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 fő; amennyiben jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, minden megkezdett 100 fő résztvevőre 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel. Ha a szabadtéri rendezvény területén legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítő található, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén. Amennyiben ekkora kivetítővel nem rendelkeznek, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni a tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével. A hangosítást úgy kell megoldani, hogy a rendezvényen résztvevők számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt. A szabadtéri rendezvényeken az alábbi tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani: • a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű; • az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű; • a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket. A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén – a padok kivételével – csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. A jogszabály szabályozza a menekülésre tervezett útvonalak hosszát, a lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélességét is az ülőhelyek esetében. A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket – a zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak (Szombathelyi-, Körmendi-, Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség) eljuttatni. A rendezvény szervezőjének gondoskodnia kell a rendezvény megkezdése előtt és annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani. Kiemelt (10 000 főt, vagy a 20 000 m2-nél nagyobb területet meghaladó) szabadtéri zenés, táncos rendezvény esetén a jogszabály a fentieken túl további szabályokat is meghatároz. Abban az esetben, ha a rendezvény a vonatkozó tűzvédelmi szabályoknak, biztonsági előírásoknak nem felel meg, a katasztrófavédelem tűzvédelmi bírságot szabhat ki, illetve intézkedhet a rendezvény megtiltására. Mindemellett, ha egy hatósági ellenőrzés során nyer bizonyítást, hogy a rendezvény releváns adatai eltérnek a bejelentett tervektől (jelentős létszámtúllépés az engedélyezettől,), az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik, azonnali hatállyal felfüggeszti annak folytatását. A tűzvédelmi szabályok betartása közös érdekünk, ezért a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri a rendezvények résztvevőit, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a szervezők utasításait, és figyeljenek a hangosbemondókban elhangzottakra!

Támogatók
• Legfrissebb fotó •

• Legfrissebb videó •