Főoldal
Hírek

A szabadtéri rendezvények tűzvédelme

2015. június 10.
Forrás: VMKI TTB

A szabadtéri rendezvények tűzvédelmérőlA nyár, mint minden évben, idén is elérkezik. Vas megyében is elkezdődött a szabadtéri rendezvények szervezésének, lebonyolításának időszaka. Az érdeklődők számos szabadtéri programból válogathatnak, élvezhetik a kék ég alatt a jobbnál jobb rendezvényeket. Sok ember gyűlik ilyenkor össze egy viszonylag „kisebb” helyen és ezért a programok szervezőinek különösen oda kell figyelni a rendezvényen résztvevők, látogatók biztonságára.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 207-218. § szabályozza a szabadtéri rendezvények tűzvédelmi követelményeit.

Szabadtéri rendezvény az 1000 főt vagy az 5000 m2 területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket.
Ezen belül zenés, táncos rendezvénynek minősülnek azok a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvények, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.
Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell kialakítani oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.
A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén biztosítani kell a menekülési útvonalak megvilágítását (nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható), illetve a menekülés irányát világító biztonsági jelekkel kell jelölni, melynek mérete nem lehet kisebb, mint 1200x600 mm. A jelölések láthatóságát biztosítani kell, oly módon, hogy a nézőközönség számára kialakított terület bármely pontjáról legalább egy jelölés látható legyen.
A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.
A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani.

A szabadtéri rendezvény alatt legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 fő; amennyiben jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, minden megkezdett 100 fő résztvevőre 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.

Ha a szabadtéri rendezvény területén legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítő található, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.
Amennyiben ekkora kivetítővel nem rendelkeznek, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni a tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével.
A hangosítást úgy kell megoldani, hogy a rendezvényen résztvevők számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.

A szabadtéri rendezvényeken az alábbi tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani:
• a színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű;
• az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű;
• a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket.

A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén – a padok kivételével – csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. A jogszabály szabályozza a menekülésre tervezett útvonalak hosszát, a lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélességét is az ülőhelyek esetében.

A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket – a zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak (Szombathelyi-, Körmendi-, Sárvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség) eljuttatni.
A rendezvény szervezőjének gondoskodnia kell a rendezvény megkezdése előtt és annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.

Kiemelt (10 000 főt, vagy a 20 000 m2-nél nagyobb területet meghaladó) szabadtéri zenés, táncos rendezvény esetén a jogszabály a fentieken túl további szabályokat is meghatároz.

Abban az esetben, ha a rendezvény a vonatkozó tűzvédelmi szabályoknak, biztonsági előírásoknak nem felel meg, a katasztrófavédelem tűzvédelmi bírságot szabhat ki, illetve intézkedhet a rendezvény megtiltására. Mindemellett, ha egy hatósági ellenőrzés során nyer bizonyítást, hogy a rendezvény releváns adatai eltérnek a bejelentett tervektől (jelentős létszámtúllépés az engedélyezettől,), az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik, azonnali hatállyal felfüggeszti annak folytatását.

A tűzvédelmi szabályok betartása közös érdekünk, ezért a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri a rendezvények résztvevőit, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a szervezők utasításait, és figyeljenek a hangosbemondókban elhangzottakra!

• Legfrissebb fotó •

• Legfrissebb videó •